Temakveld er en foredragsserie som finner sted med jevnlige mellomrom. Hovedformålet og intensjon med disse temakveldene er å fremme islams fredelige budskap til ungdommer. Tema for disse samlingene byr på en stor variasjon, og tar gjerne for seg dagsaktulle tematikker.

Dette er et av våre tiltak for å forebygge ekstremisme og arbeide med de-radikalisering ved å holde ungdom engasjert i aktiviteter hvor de får faglig dosering.

For informasjon om neste samling, sjekk vår kalender, og følg oss på sosiale medier!