Arbeidsområder:

● Ressursutvalget vil samarbeide under prosjekt-planlegging og gjennomføring.

● Ressursutvalget vil alltid prioriteres fremfor andre medlemmer i organisasjonen når nye prosjekter skal settes i gang.

● Ressursutvalget danner et grunnlag for organisasjonens fremtid, hvor man kan forberede kommende styremedlemmer for ansvar og oppgaver vervet skulle tilsi.

Mål:

● Samle flere ungdommer til å jobbe i Islams vei.

● Gi medlemmer muligheten til å komme i tettere kontakt med MU.

● Sette grunnlag for god rekruttering i fremtiden-

Retningslinjer:

● Ressursutvalget er undergren av Minhaj Ungdom. All virksomhet i utvalget blir informert til Minhaj Ungdoms høyeste organ.

● Alle prosjekter settes i gang av MU styret, og ressursutvalget kontaktes for påmelding.

● Ressursutvalget skal ha en hovedansvarlig som vil være bindeleddet mellom styret og utvalget. Vedkommende skal sitte i MU-styret.

● Kun medlemmer av Minhaj Ungdom har lov til å være med i ressursutvalget. De er da forpliktet til å følge Minhaj Ungdoms retningslinjer.

● Dersom noen påtar seg ansvar er vedkommende pliktig til å utføre det til avtalt tid. Ved spesielle situasjoner må vedkommende si ifra til prosjektansvarlig i god tid.

● Ressursutvalget og dets medlemmer kan ikke utale seg på vegne av MU.

Krav for å være med i ressursutvalget:

● Må være medlem av Minhaj Ungdom.

● Må respektere og følge retningslinjene for MU og ressursutvalget.

● Må være 16 år.