Medlemsfordeler i MU

 • Mottar informasjon og oppdateringer per SMS og mail

 • Deltar på årsmøte og kan dermed påvirke MUs arbeid

 • Avslag på arrangementer

 • Prisavslag på kurs

 • Mulighet til å bidra i MUs komiteer
  – Ressursutvalget
  – Kunnskapskomiteen
  – Fredskomiteen
  – Stand komitéen

 • Prioriteres ved frivillig arbeid i MU
  – Seminarer
  – Temakvelder
  – Mawlid
  – Kurs
  – Ramadan aktiviteter
  – Dhikr samlinger
  – Multimedia prosjekter

 • Lukkede samlinger med Shuyukh

 • Tilgang til sosiale samlinger

 • Mulighet til å være med på turer til utlandet

 • Aktive medlemmer kan vurderes inn i styret