Minhaj Ungdom ønsker å fungere som en plattform for kunnskap. Vårt formål er å tilby ungdommen diverse kurs som dekker ulike aspekter i Islam, samt. andre verdslige emner. Dette er med på å øke deres forståelse og kunnskap om sentrale temaer i vår Deen. På kursene legges det vekt på bruken av islams primærkilder: Koran og hadith. Etter endt kurs skal eleven ha oppnådd en stabil akademisk bakgrunn innenfor de representative emnene.