Minhaj Ungdom har som et av formålene å holde ungdommen engasjert i spirituelle aktiviteter. Vi tror fokus på spiritualitet er de-radikaliserende og fører oss nærmere Allah (swt) og profeten Muhammad (fvmh). Derfor arrangerer vi ”dhikr-samling” Samlingene vil gi den enkelte deltaker spirituell og faglig påfyll på norsk. Samlingen vil prøve å være inkluderende med fokus på å belære den enkelte.

Følg med på vår kalender, og sosiale medier for informasjon om kommende samlinger!