Sufismens mål – Dhikr Samling 2.januar

Den 2. januar arrangerte Minhaj Ungdom årets første Dhikr samling med temaet “Sufismens mål”. Under følger en kort oppsummering av temaet. Sufistene hadde som mål å bli tilintetgjort i Gud (fana), å oppleve nærhet (qurb) til Gud, å oppleve Gud (ma’rifat) og bestå i Gud (baqa) . Ved intens nærhet (fana og qurb) blir Gud…