Profetens (fvmh) fysiske skjønnhet

Fra Sy. Ali (as) har det blitt berettet: ”At Profeten (fvmh) var verken veldig høy eller lav, han var av medium høyde. Håret til Profeten (fvmh) var verken krøllete eller rett, men var i stedet bølgete og klart. Han var ikke tykk. Ansiktet til Profeten (fvmh) var ikke helt sirkulær, men var nokså rund. Hans…

Følgesvennenes (ra) kjærlighet for Profeten Muhammad (fvmh)

I en hadith gjengitt i Sahih Bukhari og Muslim av An Miswar bin Mahrama og Marwan, forteller de at når Profeten (fvmh) var blant følgesvennene på dagen for Hudawia, var de der som representanter for Mekkanere. Da så de hvordan følgesvennene forholdt seg til Profeten (fvmh). Deres respekt for Ham, deres lydighet til Ham, deres…

Kjærlighet og respekt for Profeten (fvmh)

Kjærlighet for Profeten (fvmh): Surah An-Nisa (4:80): “Den som viser lydighet mot Sendebudet, viser lydighet mot Gud. Og den som vender seg bort, vel, Vi har ikke sendt deg som oppsynsmann over dem“ I dette verset ser vi klart at å elske Profeten (fvmh) er en forutsetning for å elske Gud. Uten kjærlighet for Profeten…

Profetens (fvmh) seerah

Profetens (fvmh) seerah med fattige: “Allah er nådig med den som tjener til livets opphold ved å arbeide. Hvis noen tigger for å øke på inntekten sin, vil Allah minske den, og den som har mat nok for en dag, for ham er det forbudt tigge.” Til sin kone sa Muhammad (fvmh): “Å Aisha, elsk…

To historier om Imam Hassan og Hussain (as)

To historier om Imam Hassan og Imam Hussain (as), ungdommens ledere i Paradiset: En gang, skrev Hazrat Imam Hassan og Imam Hussain (as) noen ord i kalligrafi på en tavle. Etter at de hadde fullført skrivingen, fortalte de begge hverandre at den andres forfatterskap var bedre. De kunne ikke komme til enighet om hvem sin…

Hvorfor sørge over Karbala hendelsen?

Mange tror det er galt å gråte av sorg for det Imam Hussain (as) og Alhul bayt (as) gjennomgikk i Karbala. Bare tenk selv, hvis en muslim gråter over bortgang av sine egne slektninger, hvordan kan vedkommende ikke gråte over barnebarnet og familien (as) til Allahs Sendebud (fvmh)? Og hvordan kan det å vise sorg…

Kvinnerettigheter del 2

For 1400 år tilbake i tid, da Koranen ble åpenbart for Profeten (Sallallahu Alaihi WaAlehi Wasallam), ble kvinnen erklært som juridisk person av Koranen og Profeten (Sallallahu Alaihi WaAlehi Wasallam). De fikk retten til å stemme og til å delta i den politiske prosessen. Koranen erklærer: “Kjære Profet (Sallallahu Alaihi WaAlehi Wasallam)! Når det kommer…

Kvinnerettigheter del 1

I forbindelse med kvinnedagen presenterer Minhaj Ungdom en tekst om kvinnerettigheter i Islam. Teksten fokuserer i hovedsak på kvinnen som juridisk person og som bidragsyter i storsamfunnet. Hensikten er å spre kunnskap, samt å få bort eventuelle misforståelser relatert til tema. Første delen av teksten følger under, og del 2 kommer senere. Når det snakkes…