Boklansering «Kunsten å være muslim»!

Kategorier: Artikler

Velkommen til boklansering av «Kunsten å være muslim»!

Ekstremisme og radikalisering er en sammensatt problemstilling hvor flere faktorer spiller inn. En av disse er islamsk teologi. Ekstreme grupper har lenge lykkes i å utnytte sårbare ungdommer med mangelfull religionskunnskap. Også fredelige, velintegrerte norsk-muslimer har stadig måttet ta avstand fra avskyelige handlinger og forsvare sitt livssyn. Her har det manglet konkrete og lettleste teologiske verktøy å støtte seg på. Et lettlest teologisk verk vil kunne gi unge muslimer den selvtilliten og støtten de har behov for.

Verket «Kunsten å være muslim» er en bok basert på nyskapende islamsk samtidskunst og tilhørende lettleste teologiske tekster. Boken byr på enkle beskrivelser av sentrale elementer som ofte er gjenstand for misbruk og feiltolkning. Tekstene er forankret i autentisk og tradisjonell islamsk lære, og vil dermed være en nyttig ressurs i kampen mot ekstreme religiøse holdninger og radikalisering blant norsk-muslimsk ungdom. Med kunstens kreativitet tar vi et oppgjør med forvrengte ideologier som forfektes i islams navn.

Vi har et spennende program for kvelden med blant annet innlegg og kunstutstilling. Mer informasjon om programmet kommer senere.
Vel møtt!

Forfatter:Minhaj Ungdom