Mawlid 2017

Kategorier: Artikler

MAWLID KONFERANSE 2017 – “MUHAMMAD ﷺ THE PEACEMAKER”

Vi inviterer til det syvende Mawlid arrangementet søndag 8. januar ved Høgskolen i Oslo og Akershus! Allah sendte sitt elskede Sendebud ﷺ som en nåde for alle verdener, på tross av religion, etnisitet, alder, kjønn eller annen tilhørighet. Årets Mawlid vil gi innblikk i Profetens ﷺ rolle som fredsskaper.

Mawlid 2017 er definitivt noe du ikke har lyst til å gå glipp av!

Programmet vil bestå av innlegg og taler, gjennomgang av en unik tidslinje av Profetens ﷺ liv, en hovedtale av en av verdens fremste unge akademikere, nasheed-fremføring, og ikke minst god mat og drikke.

Følg vår Facebook-side for nærmere informasjon rundt foredragsholdere, temaer og annen underholdning!

Inviter gjerne venner og familie til arrangementet 🙂

Forfatter:Minhaj Ungdom