Kvinnerettigheter del 1

Kategorier: Kunnskap

I forbindelse med kvinnedagen presenterer Minhaj Ungdom en tekst om kvinnerettigheter i Islam. Teksten fokuserer i hovedsak på kvinnen som juridisk person og som bidragsyter i storsamfunnet. Hensikten er å spre kunnskap, samt å få bort eventuelle misforståelser relatert til tema. Første delen av teksten følger under, og del 2 kommer senere.

Når det snakkes om kvinnerettigheter og kjønnsdiskriminering, blir Islam ofte fremstilt som en Tro som støtter diskriminering og nekter kvinner deres rettigheter. Dette er en helt falsk anklage, gjerne basert på modellen forplantet av Taliban og andre slike ekstreme organisasjoner eller mennesker. Uheldigvis, tror den vestlige verden at slike ekstremister representerer oss muslimer og vår Tro. Så for å gjøre det klart, en gang for alle, så er svaret nei! Nei, de representerer ikke oss muslimer og vår Tro. De snakker om sin egen visjon og sin egen versjon, og den kan ikke godtas som Koranens versjon gitt av Profeten Muhammed (Sallallahu Alaihi WaAlehi Wasallam). Slike modeller er ikke i nærheten av modellen gitt av Profeten Muhammed (Sallallahu Alaihi WaAlehi Wasallam) i Medina, fordi Profeten av Islam og den islamske modellen forkynte Koran og Sunnah.

Islam tror på likestilling av kjønn, rase og farge. Islam tror på likestilling av religion og kultur, og alle de fundamentale menneskerettighetene. Denne teksten vil se nærmere på den vestlige utviklingen innen kvinnerettigheter og sammenligne dette med den modellen Profeten (Sallallahu Alaihi WaAlehi Wasallam) ga menneskeheten. Dette gjøres ved å se på når kvinner i vesten fikk status som juridisk person. Cottrell (1992) klargjør at konseptet om juridisk person eller subjekt definerer hvem eller hva som er i stand til å ha rettigheter og plikter i følge loven. Den som besitter juridiske rettigheter og plikter ansees da som en juridisk person.

I Storbritannia startet kvinnene sin kamp for å oppnå status som juridisk person og for å få stemmerett i 1897 da National Union for Women’s Suffrage ble dannet. Bare noen år senere, i 1903, ble Womens Social and Political Union dannet. Men det var først i 1918 at House of Commons fattet vedtaket som ga kvinner juridisk status og retten til å stemme. Dette betyr at Storbritannia ga kvinner stemmerett for ca. 90 år siden, og selv da var det kun kvinner fra 30 år og oppover som fikk lov til å stemme. Mennene derimot, kunne stemme fra de fylte 21 år, mens menn fra militære kunne stemme allerede i 19-års alderen. Gjennom årene har dette selvfølgelig utviklet seg til det bedre.

I USA hadde ikke the American Declaration of Independence (1776) noen konsept av kvinnerettigheter, og kvinner hadde ikke juridisk status på den tiden. Richard og Current (1987) skriver i sin bok at “In colonical society, a married woman had had virtually no rights at all. The revolution did little to change this”. Dermed, refererte denne erklæringen kun til hvite menn, og ikke kvinner. På 1900-tallet ble Susan B. Anthony, en aktiv kjemper for kvinnerettigheter i USA, fengslet fordi hun ga sin stemme. Siden kvinner ikke hadde noen juridisk rett til å stemme på den tiden, brøt hun dermed loven og ble straffet med fengsel. Det var først i 1919 at den Amerikanske kongressen og senatet godtok the 19th Amendment to the U.S. Constitution, og dermed avskaffet diskrimineringen av kjønn. Dette viser at også i USA fikk kvinnene stemmerett og ble akseptert som juridiske personer for ca. 90 år siden.

Frankrike fikk sin nye demokrati i 1848, men selv da hadde kvinner ingen rett til å stemme. Denne retten fikk de i 1944. I Australia fikk kvinnene stemmerett i 1921, og den første kvinnen ble valgt gjennom dette valget. I New Zealand fikk kvinner stemmerett i 1893. Finland (1906), Norge (1913), Danmark (1915), Tyskland (1918), Irland (1918), Østerrike (1919), Canada (1919), Nederland (1919), Belgia (1919), Luxembourg (1919), Hellas (1927), Spania (1931), Brazil (1937), Sveits (1971) og Liechtenstein (1984).

Dette er bare et utvalg av land fra vesten, men det viser seg at i alle vestlige land fikk kvinner stemmerett for litt over 100 år siden. Denne historien går ikke mer enn 100 år tilbake i tid, men Islam ga denne retten til kvinner for 1400 år siden.

Fortsettelse følger…

Forfatter:admin

Leave a Reply