Unge muslimer i et post-moderne samfunn

Kategorier: Artikler

Det faktum at norske muslimer har andre utfordringer og setter nye ting på dagsorden i 2012 må erkjennes. Fokuset på morgendagens frukter blir neglisjert i kjølvannet av kronikken ”En ubegrenset ytringsfrihet”, skrevet av Abid Raja, hvis hensikt er å beskrive utviklingen av muslimske ungdommers tankegang, dog i en 10-15 år gammel kontekst.

Synligere i samfunnet
De siste årene har det vært en tendens blant flere muslimske ungdomsorganisasjoner å ta i bruk offentlige arenaer for deres aktiviteter. Minhaj Ungdom er ingen unntak. Tanken er å gjøre islams moderate og harmonifulle budskap mer tilgjengelig for storsamfunnet. Samtidig bruker vi moskeen i videre perspektiv og har blant annet årlige samlinger med ledere fra ulike trossamfunn i vår moské Minhaj-ul-Qur’an. Målet er gi ungdommen en balansert og moderat forankring til religionen. Jeg stiller meg derfor undrende til det generaliserte ”jerngrepet”, Raja skildrer, imamene har over dagens muslimsk ungdom.

For det er en realitet at man har andre ting på agenda i dag. For vår del dreier det seg først og fremst om å bekjempe ideologisk ekstremisme ved å fremme verdiene som er grunnleggende i enhver religion, også i den moderne kontekst, basert på moderasjon, harmoni, integrering og respekt for medmennesker. Vi har lykkes. Med arrangementer, hvor opp mot tresifra antall mennesker har dukket opp, har vi fått formidlet dette budskapet effektivt. For hadde det ikke vært for et slikt budskap og formål, ville vi ikke få innpass i landets universiteter og høgskoler.

Ytringsfrihet – en menneskerett
Det er derfor ekstra sårende når oppegående muslimske nordmenn kommer med slike anklagelser som generaliserer til de grader. At man i et fritt, postmoderne og demokratisk land kan utvikle holdninger om å begå vold mot folk som krenker din Profet er vanskelig å fatte. Men å protestere mot dette er en grunnleggende menneskerett, og slike videoer som ble produsert av Nakoula Bassely Nakoula er sårende, og strider imot blant annet den europeiske menneskerettskonvensjonen, jamfør artikkel ni. Slike ytringer er dessverre med på å gi ekstremistene et større spillerom som fredelige sjeler iherdiges kjemper for å begrense. Her vil jeg også lime inn et sitat fra tidligere General Sekretær i FN, Mr. Kofi Annan, som tidligere har uttalt:“I also respect the right of freedom of speech. But of course freedom of speech is never absolute. It entails responsibility and judgment”. At ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerett betviles ikke, men det tillater dermed ikke hatytringer, slik beskrevet i blant annet norsk straffelov.

Avslutningsvis vil jeg si at vi ikke kjenner oss igjen i dette, Abids beskrivelser er ikke en objektiv oppfatning blant norske muslimer, men tyder heller på en subjektiv beskrivelse av vedkommendes oppvekst. En intern form for indoktrinering av jødehat og hat mot Vesten, er ikke integrert i vår lære. Vi har blitt lært å ønske andre det vi ønsker for oss selv, og det er ikke hat, men kjærlighet.

Forfatter:admin

One Response to "Unge muslimer i et post-moderne samfunn"

  1. awais Publisert April 5, 2013 7:29 am

    veldig informativ og godt skrevet! Tusen takk…

Leave a Reply