Majalis ul Ilm

  • 04:30 PM

Minhaj-Ul-Quran International har gleden av å presentere Majālis al-`Ilm — Kunnskapssamlinger. Dette er en serie ukentlige foredrag med Shaykh-Ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-Ul-Qadri om ulike temaer innenfor islamsk lære. Konseptet omhandler å etablere et tradisjonelt lærer-elev-forhold med formål om å transmittere og belyse aspekter av tradisjonell islamsk lære som aqīdah, usōl al-aqīdah, fiqh, usōl al-fiqh, hadīth, usōl al-hadīth, tafsīr etc.

Foredragene holdes hver lørdag fra 1630-1800. Det er tilrettelegging for live underteksting.