Unge muslimer i et post-moderne samfunn

Det faktum at norske muslimer har andre utfordringer og setter nye ting på dagsorden i 2012 må erkjennes. Fokuset på morgendagens frukter blir neglisjert i kjølvannet av kronikken ”En ubegrenset ytringsfrihet”, skrevet av Abid Raja, hvis hensikt er å beskrive utviklingen av muslimske ungdommers tankegang, dog i en 10-15 år gammel kontekst. Synligere i samfunnet…