Boklansering «Kunsten å være muslim»!

Velkommen til boklansering av «Kunsten å være muslim»! Ekstremisme og radikalisering er en sammensatt problemstilling hvor flere faktorer spiller inn. En av disse er islamsk teologi. Ekstreme grupper har lenge lykkes i å utnytte sårbare ungdommer med mangelfull religionskunnskap. Også fredelige, velintegrerte norsk-muslimer har stadig måttet ta avstand fra avskyelige handlinger og forsvare sitt livssyn….

Mawlid 2017

MAWLID KONFERANSE 2017 – “MUHAMMAD ﷺ THE PEACEMAKER” Vi inviterer til det syvende Mawlid arrangementet søndag 8. januar ved Høgskolen i Oslo og Akershus! Allah sendte sitt elskede Sendebud ﷺ som en nåde for alle verdener, på tross av religion, etnisitet, alder, kjønn eller annen tilhørighet. Årets Mawlid vil gi innblikk i Profetens ﷺ rolle…

Iftar Middag 2016

Vi følger tradisjonen og arrangerer Iftar Middag for syvende gang. Her får dere tilbakeblikk fra fjorårets middag, hvor over 100 ungdommer var samlet for å bryte fasten sammen! Vi håper på å se igjen flere kjente, og ønsker nye ansikt velkommen, vi gleder oss! Dato: Fredag 24.Juni 2016 Tid: 20:30 Sted: Minhaj Ul Quran – Enebakkveien…

Møte med Hadia Tajik

Representanter fra Minhaj Ungdom, Awais E. Ahmed, Hamza Ansari og Sana Shouket møtte idag Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet på Stortinget for å drøfte utfordringer knyttet til ekstremisme. Hadia fikk en innføring i den deradikaliserende læreplanen som Minhaj har utarbeidet for å motvirke ekstremistiske holdninger. Denne læreplanen er et konkret verktøy som består av teologiske…

Muharram Kurs med Allama Noor

Minhaj Ungdom arrangerte Muharram kurs med Allama Noor Ahmed Noor . Vi lærte blant annet om bakgrunnen for slaget ved Karbala, og vi lærte masse om de ulike khalifaene og dere rolle i islam og ved slaget i Karbala. Både vi og Alama Noor ser fram til flere lærerikre kurs i framtiden. Kurset ble holdt Søndag…

Koranen på norsk

Koranen inneholder ordrett Allahs ord slik den ble åpenbart for Profeten Mohammed (fred være med han) i en periode på 23/24 år. Det er en komplett, fullkommen og omfattende veiledningsbok som dekker alle aspekter av livet.Den verifisere tidligere hellige bøker (det gamle testamentet (tawrat), salmene (zabur) og evangeliet (injil)) og er den siste guddommelige åpenbarte teksten,…