omossslide2

Temakveld er en nystartet foredragsserie som vil finne sted med jevnlig mellomrom. Hovedformålet og intensjon med disse temakveldene er å fremme islams fredelige budskap til ungdommer. Dette er et av våre tiltak for å forebygge ekstremisme og arbeide med de-radikalisering ved å holde ungdom engasjert i aktiviteter hvor de får faglig dosering.

Temakveldene arrangeres blant annet i henhold til islamske måneder (Muharram, Ramadan, Rabi-ul-Awwal osv.)

2011

  • ”Islamic concept of human will” i samarbeid med MSS”

2012

  • ”Budskapet fra Karbala”