Dette innebærer teknologi med legoroboter. Gruppen består av ungdommer fra 13 år og frem til 16. MU fungerer da som veiledere og støttespillere for gruppen. Hvert år arrangeres det en nasjonal konkurranse kalt FLL, hvor vi deltar. Målet med konkurransen er at lagene skal løse en oppgave som er inspirert av virkelige problemstillinger verden møter i dag. I 2010 vant vår robotikk gruppe den nasjonale konkurransen og konkurrerte dermed i Europa året etter.

wp2e2f28fb_05_06