Iftarmiddag

 

En av Minhaj Ungdom (heretter kalt MU) sine årlige aktiviteter er iftarmiddag som avholdes i ramadan måned, som alle de foregående årene opprettholdt MU sin tradisjon og årets iftarmiddag fant sted 25. juli. Formålet med denne middagen er å kunne bryte fasten sammen med sine brødre og søstre, i tillegg til at det er en ypperlig mulighet til å kunne tilegne seg kunnskap om islam. Omtrent 125 deltagere var tilstede under denne middagen, og programmet ble ledet av bror Hayat-ul-Mir.

Programmet startet med koranresitasjon ved bror Awais, etterfulgt av nasheed lesing ved brødrene Saeed. Deretter var det tid for første innlegg av søster Farha fra ressursutvalget til MU. Temaet for innlegget hennes var du’a og hvor viktig verktøy det er for enhver for å komme nærmere sin skaper Allah (swt). Søster Farha gikk inn på hvordan man kan bruke du’a for å bygge en relasjon til sin skaper, og hvordan denne linken er bygget opp ved hjelp av ulike steg som enhver må krysse.

Etter innlegget var duket klart for årets hovedforedrag ved Shaykh Muhammad Iqbal Fani, som er lærd ved Minhaj-ul-Quran Oslo. Temaet for årets foredrag var ”Oppriktighet – selvfølge eller bevisst strev”. Shaykh fortalte at intensjoner til enhver ting skal være basert på oppriktighet, altså enhver handling som utføres bør være rent basert på tilfredsstille av sine Skaper, Allah (swt). Talen til Shaykh Fani var en interessant og lærerikt med et budskap om å endre seg selv ved å endre sine intensjoner til handlinger man utfører på daglig basis.

En annen tradisjon ved iftar middagene til MU er å vise en kortfilm som er alltid godt likt blant deltagerne. Tittelen for årets ramadan film var ”Ramadan – en ny begynnelse” som tok i utgangspunktet hvordan ramadan kan endre livet til mange, og gi dem et nytt start i livet. Dette var også i tråd med hovedforedraget i år, slik nevnt ovenfor.

Minhaj Ungdom hadde i år også invitert en gjest fra Islamsk Råd Norge (IRN), bror Irfan Mushtaq, som skulle holde et innlegg om ”Halal mat – lei av å bli lurt?”. Her gikk han innpå begrepet halal og hva det virkelig innebærer, samt oppfordret han deltagerne til å være skeptiske til kjøttyper på butikker og spørre etter om de er halal sertifisert. Videre fortalte bror Irfan om halal sertifiserings komite, i regi av IRN, som har i oppgave å forsikre tilgjengeligheten av halal produkter for muslimer bosatt i Norge.

Årets iftarmiddag avsluttet med at fire kaligrafier, laget av bror Hayat-ul-Mir og søster Rabia, ble auksjonert bort hvor pengene skulle henholdsvis gå til de rammede i Wazirastan (Pakistan) og Gaza (Palestina) respektivt. Auksjonen ble ledet av bror Awais, leder av MU. Alt av innsamlet penger gikk uavkortet til de respektive landene via Minhaj Velferd som er godkjent organ i innsamlingskontrollen.

Etter dette var tiden inne for å bryte fasten, som er formålet, ved iftarmiddag. I tillegg til dette hadde MU stand tilgjengelig med salg av bøker som MU selv har produsert, i tillegg til bøker fra Minhaj Bibliotek. Her kunne man få kjøpt koranen på norsk, hadith samlingen ”Minhaj-us-Sawi”, Fatwa om selvmordsbombing med flere. I tillegg kunne man i år få kjøpt Gaza-armbånd som søstre fra MU’s ressursutvalg hadde helt frivillig laget, hvor også denne inntekten skulle gå uavkortet til de rammede i Gaza.

Klikk Her for å laste ned rapporten som PDF fil