85fb441bc5a2

Minhaj Ungdom ønsker å fungere som en plattform for kunnskap. Vårt formål er å tilby ungdommen diverse kurs som dekker ulike aspekter i Islam, samt. andre verdslige emner. Dette er med på å øke deres forståelse og kunnskap om sentrale temaer i vår Deen. På kursene legges det vekt på bruken av islams primærkilder: Koran og hadith. Etter endt kurs skal eleven ha oppnådd en stabil akademisk bakgrunn innenfor de representative emnene. Kursvirksomheten er underlagt kunnskapskomiteen ved Minhaj Ungdom.

Våre kurs

 • ”10 Koran kapitler med oversettelse og tolkning”

 • ”Arabisk for nybegynnere”

 • ”Hadith Del 1 (profetisk tradisjon)”

 • ”Å være muslimsk ungdom i vesten”

 • ”Lær å forstå Islam”

 • Taqleed”

 • Al-Hujurat”

 • Evolusjon av Ideologier i Islams historie”

 • Al-Baqarah”

 • Hadith Del 2”

 • Evolusjon av Tro (Aqaid)”

 • Evolusjon av Rettsvitenskap (Fiqh)”

 • Nasheedkurs for søstre”