Minhaj Ungdom har som et av formålene å holde ungdommen engasjert i spirituelle aktiviteter. Vi tror fokus på spiritualitet er de-radikaliserende og fører oss nærmere Allah (swt) og profeten Muhammad (fvmh). Derfor arrangerer vi ”dhikr-samling” annenhver fredag mellom kl. 20.30 til 21.40 på Enebakkveien 36 B. Samlingene vil gi den enkelte deltaker spirituell og faglig påfyll på norsk. Samlingen vil prøve å være inkluderende med fokus på å belære den enkelte.

Formål:

Skape en spirituell opplevelse som er vanskelig å få over internett.

Målgruppe:

For brødre.

Innhold:

  • Resitering med oversettelse (10 min)

  • Qasida Burda/Nasheed (5 min)

  • Innlegg på norsk (15-20 min)

  • Dhikr (25 min)

  • Klipp (10 min)

  • Dua (5 min)