Sufismens mål – Dhikr Samling 2.januar

Kategorier: Oppsummering

dhikrsamlingjanuarDen 2. januar arrangerte Minhaj Ungdom årets første Dhikr samling med temaet “Sufismens mål”. Under følger en kort oppsummering av temaet.

Sufistene hadde som mål å bli tilintetgjort i Gud (fana), å oppleve nærhet (qurb) til Gud, å oppleve Gud (ma’rifat) og bestå i Gud (baqa) . Ved intens nærhet (fana og qurb) blir Gud den troenes hørsel som han hører med, Gud blir hans syn som han ser med, Gud blir hans hender som han holder med og hans føtter som han går med .

Det er mange veier (tariqa) til målet, til Gud . Selve reisen til Gud er suluk. Den reisende kalles salik . Veien er markert med mange stadier (maqam) og spirituelle opplevde tilstander (fl.: awhal, ent.: hal) . Maqam beskrives som stoppesteder, for en salik, mot Gud. Stadiene realiseres gjennom egne handlinger med egeninnsats, selvdisiplin og manerer (adab). Når salik har mestret og oppnådd perfeksjon i et stadie kan han gå videre til det neste, helt til han er beæret med Guds nærhet (qurb) .

Det har blitt berettet av Dhu ’l-Nun fra Egypt, al- Junaid fra Bagdad og Abu Yazid al-Bastami at det er tusen stadier (maqam) mellom Guds tjener og hans Herre . Tilgivelse (tawba), tålmodighet (sabr), streve (jihad) disiplin (riyadat), gudsfryktighet (taqwa), ihukommelse (dhikr), ydmykhet (khushu’), sømmelighet (haya) og vennskap med Gud (wilayat) er noen få av mange stadier (maqam).

I den klassiske håndboken i sufisme, Qushayris Epistel, beskrives tilstand (hal) som en spirituell opplevd tilstand som åpenbares i de troendes hjerte uavhengig av hans vilje eller intensjon. Dette kan være tilstander av ekstase som glede, sorg, ekspansjon (qabd), kontraksjon (bast), lidenskapelig lengsel, eller ønske. Tilstander (ahwal) er betraktet som nådegaver og er midlertidige. Tilstand (hal) differensieres fra andre spirituelle opplevelser som lengsel (dhawq), drikking (shurb) og intens rus (kehfiyyat) .

Dhawq og shurb beskrives ofte av sufi-diktere som uttrykk for deres lengsel etter Guds nærhet. De sufistene som oppnår det endelige målet kalles for wali eller awliya Allah (Guds nære venner).

Forfatter:Minhaj Ungdom