Koranen på norsk

Kategorier: Uncategorized

Koranen inneholder ordrett Allahs ord slik den ble åpenbart for Profeten Mohammed (fred være med han) i koranen på norsk
en periode på 23/24 år. Det er en komplett, fullkommen og omfattende veiledningsbok som dekker alle aspekter av livet.


Den verifisere tidligere hellige bøker (det gamle testamentet (tawrat), salmene (zabur) og evangeliet (injil)) og er den siste guddommelige åpenbarte teksten, på arabisk.

Allah har lovet å beskytte den mot forandringer og korrupsjon helt frem til dommedagen.

Koranen ble åpenbart på arabisk, og er derfor kun fullkommen på arabisk. Enhver oversettelse av den vil aldri være fullkommen. Oversettelser kan utdateres fordi de er basert på menneskelig rasjonalitet og verdslig kunnskap (som jo begge er i evolusjon).

Søk veiledning og reflekter over Allahs ord og vilje. Kjøp den nyeste oversettelsen av koranen på norsk.

Forfatter:admin