To historier om Imam Hassan og Hussain (as)

Kategorier: Kunnskap

To historier om Imam Hassan og Imam Hussain (as), ungdommens ledere i Paradiset:

En gang, skrev Hazrat Imam Hassan og Imam Hussain (as) noen ord i kalligrafi på en tavle. Etter at de hadde fullført skrivingen, fortalte de begge hverandre at den andres forfatterskap var bedre. De kunne ikke komme til enighet om hvem sin skrift var bedre, så de tok sitt arbeid til Sy. Ali (as) og ba ham om å velge hvem sin var best.

Han så på arbeidet deres og ba dem om å ta det til sin mor, Sy. Fatima tul Zahra (as). Hun så på deres arbeid, og sa at den beste personen til å ta en slik avgjørelse vil være deres elskede bestefar, Profeten (fvmh).
Deretter gikk begge brødrene til den Elskede Rasool (fvmh) , som så på deres arbeid og sa: “Denne beslutningen vil bli tatt av engelen Jibra’il (as).

Jibra’il (as) dukket opp umiddelbart og sa: “O Profeten av Allah, denne beslutningen vil tas av Allah, den allmektige.” Så Allah, den allmektige befalte Jibra’il (as) om å ta et eple fra paradiset og slippe det over tavlene til Imam Hassan og Hussain (as). Den beste delen av arbeidet vil være der eplet vil falle.

Jibra’il (as) gjorde som befalt og droppet eplet på tavlene. Eplet falt og ble delt i to like store deler, halvparten på tavlen til Imam Hassan (as) og halvparten på tavlen til Imam Hussain (as).

Det har blitt berettet av Abu Hurayra (ra) at Profeten Muhammad (fvmh) så at Hasnain (Hassan og Hussain as) drev med brytekamp mellom hverandre, og Profeten Muhammad (fvmh) sa: “Skynd deg Hassan!” Sy. Fatima (as) spurte: “Ya Rasul’Allah (fvmh) hvorfor sa Dem dette kun til Hassan?”. Da svarte Han: “Fordi Jibra’il (as) allerede ber Hussain (as) om å gjøre det samme

Forfatter:admin

Leave a Reply