Temakveld: Budskapet fra Karbala

Tags:

Kategorier: Events

Temakveld er en nystartet foredragsserie i regi av Minhaj Ungdom, og vil uten tvil finne sted jevnlig fremover. Hovedformålet og intensjon bak temakvelder er å fremme sann lære av Islam til ungdommer og få nærhet med Allah og hans elskede profet Muhammad (fvmh).

Første temakveld serien omhandlet ’’ Budskapet fra Karbala’’ den 18. November 2012 i Minhaj ul Quran sine lokaler. Denne serien hadde som hovedmålsetting å opplyse dagens ungdommer om viktigheten av Muharram og stifte deres kjennskap med personligheten til Imam Hussain (ra). Samtidig var intensjonen å sette lys på hvor viktig denne hendelsen er i forbindelse med Islams utvikling.

Kvelden startet med resitasjon fra Koranen ved Awais-us- Saqib etterfulgt av en manqabat ved Bror, Hayat ul Mir. Videre holdt Anam Butt innlegg om Imam Hussains (ra) biografi. Hun avsluttet sitt foredrag med noen fantastiske ord og sa:” Imam Hussain ra er en metafor for kjærlighet, fred, toleranse og menneskelig brorskap, derimot Yazid er et symbol på terrorisme, utnyttelse, undertrykkelse og ondskap”.

Hamza Ansari fungerte som programleder for kvelden. Han benyttet kveldens anledning til å lansere Muharram kompendiet produsert av Minhaj Ungdom. Dette kompendiet var et lite bidrag for å påminne alle om viktigheten og statusen til måneden Muharram. Intensjonen bak lanseringen var ikke bare å opplyse ungdommer om hendelsen ved Karbala, men også dens budskap, og mye mer. Minhaj Ungdom vil inshAllah produsere flere relevante kompendier i fremtiden.

Kveldens siste og hovedforedragsholder; Allama Nasir Ali Awan satte lys på hovedtemaet «Budskapet fra Karbala». Nasir Ali leverte et lærerikt og rådgivende foredrag til publikum. Han utfordret publikum til å knytte et sterkt bånd med Imam Hussains (ra) personlighet og samtidig anbefalte ungdommer om å handle på prinsippene uttalt av Han (ra).

 

Forfatter:admin

Leave a Reply