Følgesvennenes (ra) kjærlighet for Profeten Muhammad (fvmh)

Kategorier: Kunnskap

I en hadith gjengitt i Sahih Bukhari og Muslim av An Miswar bin Mahrama og Marwan, forteller de at når Profeten (fvmh) var blant følgesvennene på dagen for Hudawia, var de der som representanter for Mekkanere. Da så de hvordan følgesvennene forholdt seg til Profeten (fvmh). Deres respekt for Ham, deres lydighet til Ham, deres spesielle kjærlighet til Ham, deres ekstreme kjærlighet til Ham og deres oppførsel mot Ham (fvmh). De så at når Profeten (fvmh)renset sin hals for sekresjon, ville noen av hans følgesvenner ta det på sine håndflater og gni det på sine ansikter og hud. Dette var nivået av følgesvennenes kjærlighet for Profeten (fvmh).

De sier at “Vi så at hvis Han (fvmh) ga dem en ordre ville de haste med å adlyde hans ordre. Vi så at når Han utførte wudu, ville de nesten krangle for å få en dråpe vann som falt ned fra Hans wudu [ablusjon]. Hvis Han snakket så dempet de sine stemmer i hans tilstedeværelse. Og de ville ikke heve sine blikk for å se på Ham i Hans tilstedeværelse. Og de ville elske Ham dypt. De ville utføre ekstrem ærbødighet for Ham“.

Hvis man nevner slike hendelser i dag, stempler noen folk det som shirk [polyteisme]. Men faktum er at vi henviser ikke til historiene fra seerah boken eller til historiene fra den “senere perioden”. Vi henviser til Hadith som er Muta´faq´aleh, fra Sahih Bukhari og Muslim. Vi henviser til følgesvennenes praksis. Praksisen til Abu Bakr, Umar, Usman og Ali (ra). Og vi henviser til det følgesvennene praktiserte foran Profeten (fvmh).

En annen hadith (også fra Sahih Bukhari og Muslim) er som følger; Da Urwah bin Abdullah returnerte til sine følgevenner og de spurte: “Urwah, hva har du sett?” svarte Urwah til Mekkas folk: “Å mitt folk! Ved Gud, jeg har vært på forskjellig steder med forskjellig konger og jeg har sett alle. Forskjellige nasjoner som respekterer sine konger, men jeg så at hvis denne Profeten (fvmh) renset sin hals for sekresjon, ville noen av hans følgesvenner ta det på sine håndflater og gni det på sine ansikt, hud og bryst. Og jeg så at hvis Han ga dem en ordre ville de haste med å adlyde hans ordre. Jeg så at hvis Han utførte wudu, ville de nesten krangle for å få en dråpe vann som falt ned fra Hans wudu, og de ville aldri tillate at en eneste dråpe av det vannet falt ned på gulvet. Jeg så at hvis Han snakket så dempet de sine stemmer i hans tilstedeværelse, og de ville ikke heve sine blikk for å se på Han på grunn av sin dype kjærlighet, underdanighet, og ærbødighet for Ham“. Og derfor returnerte Urwah til sine følgesvenner og sa: “Å mitt folk! Ved Allah, jeg har besøkt kongene, jeg har besøkt Keiseren av Roma, jeg har besøkt Khurraw av Iran, jeg har besøkt Nazashi og Habisha. Og ved Allah! Jeg har aldri sett en konge respektert og æret av sine følgesvenner i den grad som følgesvennene til Muhammad (fvmh) ærer Ham hele tiden. Så dere er ikke i stand til å slåss mot Ham. Dere er ikke i stand til å bekjempe Ham. Hvis de ikke tillater en eneste dråpe vann fra Hans wudu å falle ned på gulvet, hvordan ville de tillatt dere og nå Hans kropp? De vil tillate dere å kutte deres nakker og alt, men dere vil ikke klare å nå Ham. Så den beste måten er å overgi seg for Profeten Muhammed (fvmh)“.

Dette var standarden på kjærligheten, dette var standarden på respektert ærbødighet, gjengitt av følgesvennene til Profeten Muhammad (fvmh). Og dette var nivået på deres spirituelle tilknytning. Dette var nivået på deres forhold til Profeten (fvmh). Hvis dette var følgesvennenes aqeeda, hvis dette var deres tilknytning til Profeten (fvmh), hvis dette var deres spirituelle forhold til Profeten (fvmh), hvis dette var deres ekstreme kjærlighet for Profeten (fvmh), da må vi bedømme! Vi må se inn i våre hjerter, inn i vår ånd, inn i vårt indre og bedømme om vi er på samme nivå i å elske Profeten (fvmh).

Hvis vi snakker om denne ekstremiteten av kjærlighet for Profeten (fvmh), så finnes det i dag folk som ikke kjenner til den virkelige læren av Koranen og Sunnah. Folk som ikke er klar over den virkelige sanne praksisen til følgesvennene. Folk som ikke har lest detaljert i Bukhari og Muslim om følgesvennenes forhold til Profeten (fvmh). Disse anser slik kjærlighet til Profeten (fvmh) som shirk. De har aldri studert Bukhari og Muslim i detalj. Og hvis noen har studert disse, hvorfor bringer de ikke disse kapitlene frem for ummah? Hvorfor lærer de ikke bort disse leksjonene av følgesvennene? Hvorfor avdekker de ikke disse kapitlene fra livene til Sy. Abu Bakr, Umar, Usman og Ali (ra), og sunnah av Profeten (fvmh)? Hvorfor forteller de ikke dette til dagens ummah, en ummah som trenger å vite dette for å kjenne sin virkelige destinasjon?

Vi burde komme i en posisjon hvor vi kan bedømme vår tilknytning til Profeten (fvmh). Tilknytning av kjærlighet og ærbødighet. Vi burde dra tilbake i tid, til tiden av Sy. Abu Bakr, Umar, Usman og Ali (ra). Vi burde prøve å se inn i speilet av livene til Sy. Abu Bakr, Umar, Usman og Ali (ra), og se deres seerah, praksis, gjennomførsel, dag og natt. Se hvordan de pleide å forholde seg til Profeten (fvmh). Hvordan de elsket Ham. Hvordan de æret og respekterte Ham. Hvordan de var knyttet til Ham. Hvordan Profeten (fvmh) var i deres liv. Hvordan Han var i deres tanker. Hvordan Han var i deres hjerter!

Dette er essensielt for å gjenopprette balansen i dagens ummah. Det kreves av oss at vi gjenoppretter vår tilknytning til Profeten (fvmh) på samme måte som tilknytningen mellom Sy. Abu Bakr, Umar, Usman og Ali (ra) og Profeten (fvmh). Vi må gjenopprette den tilknytningen som er forsvunnet. Vi må komme tilbake til det forholdet som har blitt borte, som har blitt glemt! Vi trenger denne tilknytningen til Profeten (fvmh) for å gjenopprette balansen i verden og i Iman. Vi må tilbake til praksisen til Sy. Abu Bakr (ra). Vi må tilbake til praksisen til Sy. Umar (ra). Vi må tilbake til praksisen til Sy. Usman (ra). Vi må tilbake til praksisen til Sy. Ali (ra). Vi må tilbake til praksisen til tusenvis av følgesvennene og se hvordan de pleide å være mot Profeten (fvmh). Dette er nødvendig for at vi skal gjenopprette balansen i ummah i dag. For at vi skal gjenopprette balansen av vår Iman.

Vi må rett og slett tilbake til kjærligheten for Profeten (fvmh), og dette er også et av målene til Minhaj Ungdom; nemlig å gjennopprette kontakt med Allah (swt) og Profeten (fvmh).

Forfatter:admin

Leave a Reply